Tisknout článek
Návrat na článek

O škole


Prezentace ZŠ: (1. část, 2. část)

Prezentace MŠ: (1. část, 2. část)

Učební plán pro školní rok 2016/2017

učební předmět

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

český jazyk

9

9

9

8

7

matematika

4

5

5

5

5

anglický jazyk

0

0

3

3

3

prvouka

2

2

3

0

0

vlastivěda

0

0

0

2

2

přírodověda

0

0

0

2

2

hudební výchova

1

1

1

1

1

výtvarná výchova

1

1

1

2

2

pracovní výchova

1

1

1

1

1

tělesná výchova

2

2

2

2

2

informatika              0              0              0               0              1

Ve všech ročníkách probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

Zaměstnanci školy

pedagogičtí zaměstnanci

jméno a příjmení

pracovní zařazení

PaedDr. Jitka Olivová

ředitelka školy

Mgr. Jitka Domasová

učitelka ZŠ

Pavla Tesařová

vychovatelka ŠD + učitelka ZŠ

Dagmar Vlachová 

vedoucí učitelka MŠ

Kateřina Krupičková

učitelka MŠ

 

 

provozní zaměstnanci 

jméno a příjmení

pracovní zařazení

Marie Říhová

školnice, kuchařka

Václav Říha

topič

Eva Viltová

mzdová účetní

Hana Běhounková

účetní

 

Sponzoři ZŠ:

Hrstková Stanislava - fotografie ze školních akcí, papíry, florbal. míčky, barva

Krupička Miloš - štětce

Zemanová Stanislava

Domasová Jitka - tekutá mýdla

Hrstková Stanislava - karimatky

Beneš Jiří - barva

Podhorová Jana - praní koberců

Zemanová Stanislava

Obec Hraběšín - vánoční stromky

Deverová - kreslicí karton

Zemanová - sešity, stojan na noty

Fišerová - keramická hlína pro činnost výtvarného kroužku

Krupička Miloš - mycí houby na tabule

Křepelková - korálky do výtvarné výchovy

Krupička Miloš - travní semeno pro školní hřiště

Miloslav Procházka ml. - výrobek ze dřeva, materiál pro činnost výtvarného kroužku

Kateřina Deverová - sladkosti

Lenka Vondrová - praní koberců

Lagronovi - oblek na vánoční besídku

Fišerovi - prezentace školy na veřejnosti (propagační materiál)

Deverovi - fixy pro výtvarný kroužek (leden 2013)

Kodešová - barevné křídy pro ŠD (březen 2013)

Křepelková - bílé křídy (březen 2013)

Krupičková M. - velikonoční beránek (duben 2013)

V. Hospodka - materiál pro činnost výtvarného kroužku (2013)

J. Kubátová - sladkosti pro "Podzimní světýlkování" (listopad 2013)

M. Krupička - tavné náplně, balónky (listopad 2013)

Lagronovi - gumičky na výrobu náramků (20 sáčků), (říjen 2014)

V. Hospodka - příležitostné výrobky ze dřeva (říjen 2014)

V. Hospodka - oprava zahradní lavičky (jaro 2015)

Deverovi - vlna, papír, látky (červen 2015)

18. května 2007 (pátek) 23:49:45

Tisk

Návrat na článek