ZŠ & MŠ Krchleby - Akce školy

Akce školy

Kategorie: Úvodní strana » Akce školy

Zábavné odpoledne s maskami

Srdečně Vás zveme na Zábavné odpoledne s maskami, které se bude konat 17. 3. 2018 od 14.00 hodin v Hraběšíně. Těšíme se na Vás!
6. března 2018

Projekt "Média nás nepohltí, my jsme přece chytré děti"

Cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci učili zpracovávat, vyhodnocovat a využívat podněty přicházející z médií, která na nás všechny velmi intenzivně působí, aby dokázali pracovat s mediálním sdělením a sami jej vytvářet. V úvodu jsme si vysvětlili, co média jsou, jak na nás působí. Vytvořili jsme výstavku novin a časopisů různého typu – deníky, bulvár, odborné časopisy, dětské časopisy. Provedli jsme analýzu sdělení a posuzovali jeho pravdivost. Značnou část jsme věnovali reklamnímu sdělení a jeho vlivu na nás. Vyhledávali jsme reklamu v tisku, sledovali jsme reklamu na internetu, v televizi i rádiu. Žáci sami vytvářeli reklamní sdělení na přinesené předměty – polštář, hasicí přístroj, český porcelán a kosmetiku. Při tomto úkolu spolupracovali ve skupinách. Do projektu jsme částečně zapojili mladší spolužáky z I. třídy, když jsme prováděli dotazníkové šetření na téma školního stravování a anketu „Ovoce a zelenina do škol“. Výsledky jsme následně zpracovali do sloupcového diagramu, což žáky velmi bavilo. Naučili jsme se diagram sestavit, zanést potřebné údaje a z diagramu číst. Výsledky ankety byly velmi zajímavé: nejvíce žáků má v oblibě ovocné šťávy, nejmenší zájem je o blumy. V rámci českého jazyka jsme dotvářeli pohádkový příběh a následně jej zpracovali jako zprávu do tisku. Další den si každý z žáků vytvořil svůj osobní profil a vytvářel otázky pro rozhovor. Skupinovou prací vytvářeli žáci rovněž vlastní mediální sdělení ve formě plakátu. Práce byla velmi náročná, ale smysluplná. Děti pracovaly se zájmem, vzájemně se radily, aktivně hledaly různá řešení zadaných úkolů. Odvážíme se říct, že jsme odvedli velký kus práce, která nám pomůže orientovat se v mediálním dění kolem nás. (J. Olivová)
5. března 2018

Plánované akce v MŠ

PLÁNOVANÉ AKCE • 15. 3. 2018 – Den s předškoláky v ZŠ • 17. 3. 2018 – Zábavné odpoledne s maskami • 19. 3. 2018 – Přednáška Logopeda pro rodiče • 26. 3. 2018 – Divadlo Čáslav „Křemílek a Vochomůrka“ • 27. 3. 2018 - Vyšetření očí v MŠ • 9. 4. 2018 – Beseda se spisovatelkou Jitkou Vitovou pro předškoláky v ZŠ • 17. 5. 2018 – Přednáška pro rodiče – Červený kříž – první pomoc při úrazu dětí • 21. 5. 2018 – Divadlo Čáslav „Čarodějná pohádka“ • 24. 5. 2018 – Fotografování v MŠ • 31. 5. 2018 – Rodičovská schůzka + přednáška psycholožky PPP – „Agresivita dětí“ • 9. 6. 2018 – Olympiáda mateřských škol – letiště Zbraslavice • 9. 5. – 21. 5. 2018 - Zapůjčení herních prvků z Mas Lípa Zbraslavice z.s. Uzavření MŠ • 30. 3. 2018 – státní svátek – Velký pátek – MŠ uzavřena • 2. 4. 2018 – Velikonoční pondělí – MŠ uzavřena • 1. 5. 2018 – Svátek práce – státní svátek - MŠ uzavřena • 8. 5. 2018 – Den vítězství – státní svátek – MŠ uzavřena
1. března 2018

Taneční vystoupení "DO TRENEK"

V sobotu 3. února vystoupily nejstarší děti z MŠ na Sportovním plese v Paběnicích se svým tancem „DO TRENEK“. Překvapením pro všechny však byla spolupráce dětí s fotbalisty z Paběnic. Za tónů písně „Zelená je tráva“ nastoupily děti ruku v ruce s fotbalisty na taneční parket. Fotbalisté je dovedli na jejich místa. Následoval samotný tanec dětí, jenž měl velký úspěch. Za taneční výkon dostaly děti od pořadatele plesu - TJ Sokol Paběnice dárky, které jim předali fotbalisté, a pak opět společně za zvuků hudby odpochodovali ze sálu. Celé taneční vystoupení sklidilo velký aplaus. Děkujeme všem rodičům i fotbalistům, kteří se na tanečním vystoupení podíleli. (Krupičková K., Vlachová D.)
6. února 2018

Školní družina v 1. pololetí

Činnost ŠD byla zahájena 5. 9. 2017. K docházce se přihlásilo 26 účastníků (12 dívek, 14 chlapců). V daný moment počet účastníků nikdy nepřekračuje požadovaný limit 25. Docházka účastníků je pravidelná. Účastníci byli seznámeni s bezpečností při veškerých činnostech ŠD a průběžně jsou dodržována veškerá bezpečnostní a hygienická pravidla. Činnosti probíhají v sounáležitosti se ŠVP ŠD. Měsíc září byl především adaptační. „Družinové desatero“ vymezilo pravidla chování ve ŠD. Pomocí poznávacích, komunikativních, dramatických a napodobivých her v bloku nazvaném „Táhneme za jeden provaz“ se podařilo zdárně zapojit všechny účastníky do ŠD, všichni pochopili, že dodržování daných pravidel je ve větším kolektivu nezbytné. Mezi nejvydařenější akce 1. pololetí patří již tradiční výlety do Čáslavi spojené se sportováním na víceúčelovém hřišti. Projekt „ Naše obec Krchleby“ se velmi vydařil, přiměl děti uvědomit si, jak důležité je znát místo, kde žijeme, a vážit si ho. Akce Podzimní radovánky, spojené s opékáním špekáčků, „Ať žijí duchové“ či „Mikulášská show“ spojená s návštěvou dětí v MŠ, byly plné radosti a zábavy. Nyní jsme uzavřeli 1. pololetí projektem „Bezpečí“, vyplnili jsme družinové vysvědčení a s radostí vkročíme do 2. pololetí. (P. Tesařová)
1. února 2018

Advent 2017

Adventní období je jedním z nejkrásnějších v celém roce. Děti se těší na dárky, dospělí na setkání s širší rodinou a rozzářené oči svých ratolestí. Ve škole je toto období spojeno se spoustou tradičních prožitků. V letošním roce jsme advent zahájili kulturním programem 3. prosince 2017 při rozsvěcení vánočního stromečku před obecním úřadem. Návštěvnost byla, jako již obvykle, vysoká. Děti z mateřské i základní školy si připravily pásmo písniček, básniček a skladeb hraných na flétnu. Za doprovodu pana Fidlera jsme si společně užili příjemné chvíle. 5. prosince zavítal do školy Mikuláš v doprovodu dvou andělů a dvou neposedných čertů, kteří zlobivcům vše náležitě „spočítali“. Balíček sladkostí byl odměnou pro poslušné děti, které všem předvedly básničku nebo písničku. Tentokrát nám čertíci nikoho neodnesli, i když adepti by se našli. Ve čtvrtek 21. prosince jsme se sešli v 19 hodin ve škole, kde na nás čekaly třídy připravené k nocování. Spousta dárečků udělala dětem velkou radost. Pobyt venku se zářícími prskavkami byl neopakovatelný. Noc příliš dlouhá nebyla. Poslední nocležníci usínali kolem 2. hodiny ranní, první ptáčata se budila kolem 6. hodiny. Snídaně, hry, povídání, oběd, chvilku školní družina a pak už hurá domů, vždyť nás všechny čekají ty pravé Vánoce v kruhu svých nejbližších. Tak si je hezky užijte. (J.Olivová)
27. prosince 2017

Projekt MŠ "NA SVĚTĚ SE NEBOJÍM, JAK SE CHOVAT DOBŘE VÍM!"

Projekt "Na světě se nebojím, jak se chovat dobře vím!" proběhl na naší mateřské škole v týdnu od 6.11. do 10.11.2017. Děti se seznámily s tím, co je to zdravý životní styl, ekologie, recyklace, jak třídit odpad, jak chránit přírodu. Za pomocí obrázků – „MODELOVÉ SITUACE V OBRÁZCÍCH“ a dramatizace si vyzkoušely jak se chovat k druhým lidem, jak se chovat k těm co se v něčem liší. Připomněly si co je pro naše zdraví důležité, co je zdravé a nezdravé, co nám škodí. Pomocí pohybových her si vyzkoušely třídit odpad to tašek na třídění odpadu – podle správné barvy. Naučily se také nové básničky – „TŘÍDÍME ODPAD“, „TŘÍDĚNÍ ODPADU“, „TAKHLE CVIČÍ“, „KAMARÁD“. Formou pracovních listů si děti upevnily své nové poznatky a znalosti, vybarvovaly také omalovánky, vhodné k daným tématům. Velký úspěch mělo obkreslování kamarádů na velký papír formátu A1 s dokreslováním. Největší zábavou pro děti však byla dramatizace „modelových situací“, jak se správě zachovat v situacích, se kterými se děti mohou běžně setkat. Na vycházkách si děti mohly prohlédnout kontejnery na třídění odpadů, tak jak vypadají ve skutečnosti. Celý týden nás před spaním provázela kniha „KAMARÁDI Z VELKÉ DÁLKY“. Práce dětí byly vystavovány v šatně MŠ. I nadále budeme pokračovat v seznamování dětí s různými životními nástrahami v podobě sociálně patologických jevů, aby věděly jak se správně chovat. Věřím, že se dětem projekt líbil, byl pro ně poučný. Společně jsme si celý týden užili! (Krupičková K.)
22. listopadu 2017 | Fotogalerie

Beseda se záchranářkou

Beseda s paní Romanou Hájkovou z Červeného kříže se uskutečnila v úterý 24. 10 2017. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ohledně poskytování první pomoci. Vyzkoušely si obvazovou techniku při žilním, ale i tepenném krvácení, stabilizovanou polohu pacienta, na modelu lidského těla procvičily správnou resuscitaci, poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu, zopakovaly telefonní čísla důležitá pro přivolání integrovaných záchranných složek,… Vše probíhalo pod přísným, ale zároveň laskavým vedením paní Romany, která děti velmi chválila nejen za šikovnost, ale také za mnoho teoretických znalostí. Vše bylo ještě zajímavější, když nám vyprávěla různé příhody, které za léta praxe u záchranného sboru zažila. Je moc dobře, že se tato beseda (díky přispění p. Evy Černovské), mohla uskutečnit. Zájem dětí, jejich chuť poskytnout pomoc nejen sobě, ale také ostatním, jsou velmi cenné vklady do života. (J.Domasová)
20. listopadu 2017

Výlet na Kačinu

V pondělí 30. října 2017 jsme se společně s dětmi ze ZŠ Zbýšov vypravili na zámek Kačinu. Uvítala nás naše průvodkyně, která nás provedla podzemím. Viděli jsme: vinný sklípek, zámeckou lednici, prádelnu, pokoj pro služky, kuchyň. Nejvíce se mi líbila konírna. Poznali jsme, že služebnictvo mělo na zámku opravdu hodně práce. Potom jsme přešli do učebny, kde jsme vyplňovali testy, soutěžili se Zbýšovem a poznávali zajímavé předměty, např. bič, lucernu, potřeby kastelána, sekretáře, pradleny. Prohlédli jsme si také zámecké komnaty. Dozvěděli jsme se, že zámek patřil rodu Chotků a že je postaven v empírovém stylu. Výlet se nám vydařil a získali jsme mnoho informací o tom, jak se žilo dříve. (A.Staněk - 3. ročník)
2. listopadu 2017

Naše obec Krchleby

16. října 2017 jsme zahájili v rámci ŠD projekt „Naše obec Krchleby“. Cílem tohoto projektu je naučnou a zábavnou formou přiblížit dětem současnost a historii obce. Vytvářet a rozvíjet vztah k místu, kde žijeme. Nejprve jsme si povídali o památkách obce, vyhledávali zajímavosti. Poté jsme památky navštívili, hledali místo, kde asi stál krchlebský zámek. Zaujala nás opravená kaplička se sv. Izidorem i socha sv. Jana Nepomuckého, děti výtvarně tyto památky velmi pěkně ztvárnily. Při procházce po Krchlebech jsme si uvědomili, jak krásné jsou. Dělali jsme si náčrty a složili báseň. Poté jsme navštívili obecní úřad Krchleby. Tato exkurze byla zajímavější, než mnozí čekali. Prohlédli jsme si veškeré prostory, nahlédli do kroniky obce a do volební místnosti. Ten kdo chtěl, si sedl i na židli paní starostky. Na závěr jsme navštívili místní knihovnu. Děkujeme paní Bruthansové, že nám byla příjemnou a vstřícnou průvodkyní. V listopadu se ještě těšíme na návštěvu kostela. Ne všude mají děti to, co v Krchlebech, což si také uvědomily. Obec se jim velmi věnuje, dělá pro jejich šťastné dětství a vzdělání maximum. Končím slovy básně, kterou děti zastupitelstvu předaly: „Naše obec Krchleby, plní naše potřeby. Školka, škola, družina, vzdělávat se je prima. Dětství si tu užíváme, o všechno se zajímáme. Stojí tu kaplička s Izidorem, který je zemědělcům vzorem. Svatý Jan Nepomucký, patron zpovědníků, stojí v Krchlebech u rybníku. Kdysi tu i zámek stál, v kterém byl rytířský sál. Kostel svatého Václava krásu obci dodává. Na obec se vypravíme, i knihovnu uvidíme. Děkujeme za všechno, co děláte a že na nás děti nikdy nezapomínáte!“ (P. Tesařová)
31. října 2017

« Novější
Strana 1
Starší »