ZŠ & MŠ Krchleby - EU peníze školám

EU peníze školám

Obecné informace o projektu

 

Projektový záměr školy

 

Aktuální stav realizace projektu (k 25. 6. 2013)

V současné době vykázala škola 2. monitorovací zprávu.

Z povinných výstupů splněny následující:

 1. Vytvořeno 60 digitálních učebních materiálů (přírodověda 20, prvouka 20, vlastivěda 20).
 2. 2 úspěšně proškolení pedagogové v oblasti digitálních technologií.
 3. 2 úspěšně proškolení pedagogové ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Z finančních prostředků projektu zakoupeno 8 počítačových stanic.

Záměrem do konce roku 2013 je vybavení jedné z učeben interaktivní tabulí.

(PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy)

 

Aktuální stav realizace projektu (k 12. 9. 2014)

Škola vykázala 4. monitorovací zprávu. V listopadu 2014 bude projekt ukončen.

Z povinných výstupů splněny následující:

 1. Vytvořeno 192 digitálních učebních materiálů (přírodověda 20, prvouka 40, vlastivěda 20, český jazyk 40, matematika 72).
 2. 2 úspěšně proškolení pedagogové v oblasti digitálních technologií.
 3. 2 úspěšně proškolení pedagogové ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 4. 2 úspěšně proškolení pedagogové ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Z finančních prostředků projektu zakoupeno:

 • 8 počítačových stanic s připojením na internet
 • 1 notebook
 • 1 interaktivní tabule s dataprojektorem
 • 1 dataprojektor
 • 1 multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna)
 • učební pomůcky a hry do výuky matematiky
 • flash disky
 • mobilní otočná tabule s popisovací sadou a magnety

Záměrem do listopadu 2014 je dočerpání zbývajících finančních prostředků nákupem stolních kalkulátorů do výuky matematiky a zakoupení spotřebního materiálu (papíry, pořadače, ...). 

Vykázáním závěrečné monitorovací zprávy bude realizace projektu ukončena.

(PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy)

 

Výukové materiály:

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

1. -  3. ročník   PRVOUKA

4. ročník          PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA

2. - 4. ročník    ČESKÝ JAZYK

ZŠ zpracovala v rámci šablony IV/2 DUMy pro:

1. - 4. ročník    MATEMATIKA

Tyto materiály poskytne škola na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům. Kontakt: zs_a_ms@seznam.cz

 

 

15. září 2012 (sobota) 23:06:18

Tisk