ZŠ & MŠ Krchleby - Dokumenty

Dokumenty

Základní škola:

"Školní řád ZŠ"

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny (stravování žáků v ZŠ)

"Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15"

 "Vnitřní řád školní jídelny - výdejny (stravování žáků ZŠ)"

GDPR - ochrana osobních údajů - prohlášení

Školní družina :

"Školní vzdělávací program pro školní družinu"

"Vnitřní řád školní družiny"

"Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání" - ŠD 2016/17

 

Mateřská škola:

"Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/17"

"Vnitřní řád školní jídelny - výdejny (stravování dětí v MŠ)"

"Školní řád MŠ"

29. srpna 2010 (neděle) 10:51:29

Tisk