ZŠ & MŠ Krchleby - Obecné informace

Obecné informace

Mateřská škola:

Desatero pro rodiče předškolních dětí

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ - školní rok 2017-2018

Evidenční list dítěte - školní rok 2017-18 (vytiskněte oboustranně na 1 list papíru, pro odevzdání je bezpodmínečně nutné mít potvrzené dětským lékařem)

Školní zralost

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od škol. roku 2017-18

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od škol. roku 2017-18

 

Základní škola:

Rozvrhy hodin pro školní rok 2016-2017

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 2 a více dnů školního vyučování

Žádost o uvolnění žáka z části vyučování

Přijetí k základnímu vzdělávání od škol. roku 2017-18

Málotřídky jsou otloukánci, ale často předčí i velké školy

Rozvrh hodin pro školní rok 2017-18

 

zápis do 1. ročníku:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/18

Žádost o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2017/18

Přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2017

Desatero předškoláka pro rodiče

Informace k organizaci zápisu 5. 4. 2017

29. srpna 2010 (neděle) 10:48:01

Tisk