ZŠ & MŠ Krchleby - Projekt "Média nás nepohltí, my jsme přece chytré děti"

Projekt "Média nás nepohltí, my jsme přece chytré děti"

Akce školy » Projekt "Média nás nepohltí, my jsme přece chytré děti"

Cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci učili zpracovávat, vyhodnocovat a využívat podněty přicházející z médií, která na nás všechny velmi intenzivně působí, aby dokázali pracovat s mediálním sdělením a sami jej vytvářet. V úvodu jsme si vysvětlili, co média jsou, jak na nás působí. Vytvořili jsme výstavku novin a časopisů různého typu – deníky, bulvár, odborné časopisy, dětské časopisy. Provedli jsme analýzu sdělení a posuzovali jeho pravdivost. Značnou část jsme věnovali reklamnímu sdělení a jeho vlivu na nás. Vyhledávali jsme reklamu v tisku, sledovali jsme reklamu na internetu, v televizi i rádiu. Žáci sami vytvářeli reklamní sdělení na přinesené předměty – polštář, hasicí přístroj, český porcelán a kosmetiku. Při tomto úkolu spolupracovali ve skupinách. Do projektu jsme částečně zapojili mladší spolužáky z I. třídy, když jsme prováděli dotazníkové šetření na téma školního stravování a anketu „Ovoce a zelenina do škol“. Výsledky jsme následně zpracovali do sloupcového diagramu, což žáky velmi bavilo. Naučili jsme se diagram sestavit, zanést potřebné údaje a z diagramu číst. Výsledky ankety byly velmi zajímavé: nejvíce žáků má v oblibě ovocné šťávy, nejmenší zájem je o blumy. V rámci českého jazyka jsme dotvářeli pohádkový příběh a následně jej zpracovali jako zprávu do tisku. Další den si každý z žáků vytvořil svůj osobní profil a vytvářel otázky pro rozhovor. Skupinovou prací vytvářeli žáci rovněž vlastní mediální sdělení ve formě plakátu. Práce byla velmi náročná, ale smysluplná. Děti pracovaly se zájmem, vzájemně se radily, aktivně hledaly různá řešení zadaných úkolů. Odvážíme se říct, že jsme odvedli velký kus práce, která nám pomůže orientovat se v mediálním dění kolem nás. (J. Olivová)

5. března 2018 (pondělí) 20:08:45

Tisk