ZŠ & MŠ Krchleby - Školní družina v 1. pololetí

Školní družina v 1. pololetí

Akce školy » Školní družina v 1. pololetí

Činnost ŠD byla zahájena 5. 9. 2017. K docházce se přihlásilo 26 účastníků (12 dívek, 14 chlapců). V daný moment počet účastníků nikdy nepřekračuje požadovaný limit 25. Docházka účastníků je pravidelná. Účastníci byli seznámeni s bezpečností při veškerých činnostech ŠD a průběžně jsou dodržována veškerá bezpečnostní a hygienická pravidla. Činnosti probíhají v sounáležitosti se ŠVP ŠD. Měsíc září byl především adaptační. „Družinové desatero“ vymezilo pravidla chování ve ŠD. Pomocí poznávacích, komunikativních, dramatických a napodobivých her v bloku nazvaném „Táhneme za jeden provaz“ se podařilo zdárně zapojit všechny účastníky do ŠD, všichni pochopili, že dodržování daných pravidel je ve větším kolektivu nezbytné. Mezi nejvydařenější akce 1. pololetí patří již tradiční výlety do Čáslavi spojené se sportováním na víceúčelovém hřišti. Projekt „ Naše obec Krchleby“ se velmi vydařil, přiměl děti uvědomit si, jak důležité je znát místo, kde žijeme, a vážit si ho. Akce Podzimní radovánky, spojené s opékáním špekáčků, „Ať žijí duchové“ či „Mikulášská show“ spojená s návštěvou dětí v MŠ, byly plné radosti a zábavy. Nyní jsme uzavřeli 1. pololetí projektem „Bezpečí“, vyplnili jsme družinové vysvědčení a s radostí vkročíme do 2. pololetí. (P. Tesařová)

1. února 2018 (čtvrtek) 15:08:53

Tisk