ZŠ & MŠ Krchleby - Projekt MŠ "NA SVĚTĚ SE NEBOJÍM, JAK SE CHOVAT DOBŘE VÍM!"

Projekt MŠ "NA SVĚTĚ SE NEBOJÍM, JAK SE CHOVAT DOBŘE VÍM!"

Akce školy » Projekt MŠ "NA SVĚTĚ SE NEBOJÍM, JAK SE CHOVAT DOBŘE VÍM!"

Projekt "Na světě se nebojím, jak se chovat dobře vím!" proběhl na naší mateřské škole v týdnu od 6.11. do 10.11.2017. Děti se seznámily s tím, co je to zdravý životní styl, ekologie, recyklace, jak třídit odpad, jak chránit přírodu. Za pomocí obrázků – „MODELOVÉ SITUACE V OBRÁZCÍCH“ a dramatizace si vyzkoušely jak se chovat k druhým lidem, jak se chovat k těm co se v něčem liší. Připomněly si co je pro naše zdraví důležité, co je zdravé a nezdravé, co nám škodí. Pomocí pohybových her si vyzkoušely třídit odpad to tašek na třídění odpadu – podle správné barvy. Naučily se také nové básničky – „TŘÍDÍME ODPAD“, „TŘÍDĚNÍ ODPADU“, „TAKHLE CVIČÍ“, „KAMARÁD“. Formou pracovních listů si děti upevnily své nové poznatky a znalosti, vybarvovaly také omalovánky, vhodné k daným tématům. Velký úspěch mělo obkreslování kamarádů na velký papír formátu A1 s dokreslováním. Největší zábavou pro děti však byla dramatizace „modelových situací“, jak se správě zachovat v situacích, se kterými se děti mohou běžně setkat. Na vycházkách si děti mohly prohlédnout kontejnery na třídění odpadů, tak jak vypadají ve skutečnosti. Celý týden nás před spaním provázela kniha „KAMARÁDI Z VELKÉ DÁLKY“. Práce dětí byly vystavovány v šatně MŠ. I nadále budeme pokračovat v seznamování dětí s různými životními nástrahami v podobě sociálně patologických jevů, aby věděly jak se správně chovat. Věřím, že se dětem projekt líbil, byl pro ně poučný. Společně jsme si celý týden užili! (Krupičková K.)

22. listopadu 2017 (středa) 08:33:52

Obrázky k článku

Tisk | Fotogalerie