ZŠ & MŠ Krchleby - Beseda se záchranářkou

Beseda se záchranářkou

Akce školy » Beseda se záchranářkou

Beseda s paní Romanou Hájkovou z Červeného kříže se uskutečnila v úterý 24. 10 2017. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ohledně poskytování první pomoci. Vyzkoušely si obvazovou techniku při žilním, ale i tepenném krvácení, stabilizovanou polohu pacienta, na modelu lidského těla procvičily správnou resuscitaci, poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu, zopakovaly telefonní čísla důležitá pro přivolání integrovaných záchranných složek,… Vše probíhalo pod přísným, ale zároveň laskavým vedením paní Romany, která děti velmi chválila nejen za šikovnost, ale také za mnoho teoretických znalostí. Vše bylo ještě zajímavější, když nám vyprávěla různé příhody, které za léta praxe u záchranného sboru zažila. Je moc dobře, že se tato beseda (díky přispění p. Evy Černovské), mohla uskutečnit. Zájem dětí, jejich chuť poskytnout pomoc nejen sobě, ale také ostatním, jsou velmi cenné vklady do života. (J.Domasová)

20. listopadu 2017 (pondělí) 16:55:18

Tisk