ZŠ & MŠ Krchleby - Naše obec Krchleby

Naše obec Krchleby

Akce školy » Naše obec Krchleby

16. října 2017 jsme zahájili v rámci ŠD projekt „Naše obec Krchleby“. Cílem tohoto projektu je naučnou a zábavnou formou přiblížit dětem současnost a historii obce. Vytvářet a rozvíjet vztah k místu, kde žijeme. Nejprve jsme si povídali o památkách obce, vyhledávali zajímavosti. Poté jsme památky navštívili, hledali místo, kde asi stál krchlebský zámek. Zaujala nás opravená kaplička se sv. Izidorem i socha sv. Jana Nepomuckého, děti výtvarně tyto památky velmi pěkně ztvárnily. Při procházce po Krchlebech jsme si uvědomili, jak krásné jsou. Dělali jsme si náčrty a složili báseň. Poté jsme navštívili obecní úřad Krchleby. Tato exkurze byla zajímavější, než mnozí čekali. Prohlédli jsme si veškeré prostory, nahlédli do kroniky obce a do volební místnosti. Ten kdo chtěl, si sedl i na židli paní starostky. Na závěr jsme navštívili místní knihovnu. Děkujeme paní Bruthansové, že nám byla příjemnou a vstřícnou průvodkyní. V listopadu se ještě těšíme na návštěvu kostela. Ne všude mají děti to, co v Krchlebech, což si také uvědomily. Obec se jim velmi věnuje, dělá pro jejich šťastné dětství a vzdělání maximum. Končím slovy básně, kterou děti zastupitelstvu předaly: „Naše obec Krchleby, plní naše potřeby. Školka, škola, družina, vzdělávat se je prima. Dětství si tu užíváme, o všechno se zajímáme. Stojí tu kaplička s Izidorem, který je zemědělcům vzorem. Svatý Jan Nepomucký, patron zpovědníků, stojí v Krchlebech u rybníku. Kdysi tu i zámek stál, v kterém byl rytířský sál. Kostel svatého Václava krásu obci dodává. Na obec se vypravíme, i knihovnu uvidíme. Děkujeme za všechno, co děláte a že na nás děti nikdy nezapomínáte!“ (P. Tesařová)

31. října 2017 (úterý) 18:58:00

Tisk