ZŠ & MŠ Krchleby - Akce školy

Akce školy

Kategorie: Úvodní strana » Akce školy

Podzimní výlety do Čáslavi

Ve dnech 25. září a 9. října 2017 jsme si již tradičně v rámci činnosti školní družiny vyjeli do Čáslavi. Cestou na hřiště jsme obdivovali přírodu kolem Podměstského rybníka. Zdolávali jsme přírodní překážky, schovávali se za stromy a povídali si veselé příhody. Nejprve jsme navštívili nové hřiště s kruhy a různým posilovacím nářadím. Poté začala skvělá zábava - houpání, klouzání, točení, jízda na lanovce, lezení po pavučině, šplhy, vzpory, výmyky, ručkování, rovnovážná cvičení a mnoho dalšího na našem oblíbeném dětském hřišti. Čas velmi rychle utekl a museli jsme se vydat na zpáteční cestu a tolik vytoužené nákupy v cukrárně a hračkárně. Pěkné počasí přálo skupině starších i mladších dětí. Při prohlídce fotogalerie sami uvidíte, jak se nám oba výlety vydařily!(P.Tesařová)
13. října 2017

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu „Recyklohraní“ jehož cílem je osvěta v oblasti ekologie. Letošní první úkol pod názvem „ Vydržím víc, posloužím déle“ byl zaměřen na poznávání a porovnávání rozdílů, výhod a nevýhod jednorázových a nabíjecích baterií (akumulátorů). Žáci 3. a 4. ročníku si s tímto úkolem s chutí poradili. Vytvořili koláž dle vlastní fantazie na dané téma a vyplnili správně pracovní listy dle zadání. Tento úkol byl velmi zajímavý a už se těšíme na následující, který bude pro nás další výzvou. (P. Tesařová)
11. října 2017

Nový školní rok 2017-18

Je 4. září 2017, prázdniny končí a začíná nám nový školní rok. Práh krchlebské školy překračuje tento den 27 žáků, z toho 8 vstupuje do školy poprvé v úloze prvňáčka - Anička Benešová, Matěj Illek, Teo Kroutil, Adámek Růžička, Románek Mikula, Anetka Bohunková, Emička Černovská a Pepíček Franc. Přicházejí rodiče, babičky, dědečkové a nejbližší přátelé. V ruce paní ředitelky Jitky Olivové zvoní zvoneček, škola začíná. Paní ředitelka všechny vítá a v krabičce má překvapení - více než 100 let starý učitelský zápisník svého pradědečka. Přeje všem, aby se jim ve škole dařilo stejně jako Mařence ze zápisníku. Rodiče povzbuzuje k trpělivosti. Poté se ujímá slova paní starostka B. Jeřichová a třídní paní učitelka Jitka Domasová. Děti se podepisují k obrázkům, slavnostně je jim předána šerpa. První školní den rychle utíká, žáčci ukládají do tašek nové učebnice a vybavení. A zítra už se začínáme učit. Hola, hola, škola volá. Tak hodně štěstí!
23. září 2017

Rozloučení s předškoláky v MŠ

Den úterý 27. 6. 2017 se stal slavnostním pro celou mateřskou školu. Děti se od rána velmi těšily, byly ukázněné a hodné. Loučení proběhlo za tónů písně „Pátá“, kdy paní učitelky část dětí posadily na zahradě a předškoláky přivedla paní učitelka k oficiálnímu rozloučení s mateřskou školou. V letošním roce se rozloučila celá taneční parta „POMÁDA“: Andulka Benešová, Anetka Bohunková, Emička Černovská, Teoušek Kroutil, Adámek Růžička, Matěj Illek, Vojtík Vondra, Pepíček Franc, Románek Mikula. Na památku na naši mateřskou školu děti obdržely pamětní list se svou fotografií, knihu s věnováním a barevné šátky s obrázkem a nápisem MŠ Krchleby. Součástí rozloučení bylo i vyhodnocení soutěže ve sběru plastových lahví. Na prvních třech místech byly letos čtyři děti. Na prvním místě se umístila Verunka Slováková, druhé místo obsadila dvě děvčata Anetka a Madlenka Bohunkovi se stejným počtem nasbíraných pytlů s plasty a na třetí místo obsadila Andulka Benešová. Děti obdržely diplomy za sběr, ale také věcné dárky ve formě hraček a sportovních předmětů. Mimořádně byl udělen i pochvalný list Matýskovi Zelenému za snahu ve sběru hliníku. Dále následovalo předání výtvarných prací a dírkových balíčků každému z dětí. Největším překvapením byl dort, od pana T. Kroutila, který zdobila jména všech odcházejících předškoláků, obou učitelek a provozní pracovnice. Dort dětem velice chutnal a byl sladkou tečkou po tradičním luštěninovém školním obědě. (Vlachová D., Krupičková K.)
11. července 2017 | Fotogalerie

Výlet MŠ - farma Bláto, Heroland

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 byl krásný slunečný den a my jsme společně se ZŠ vyrazili na školní výlet na Farmu Bláto a do Země her - Herolandu v obci Březová. Jakmile jsme dorazili na farmu, společně jsme se pustili do svačinek, které nám maminky připravily. Seznámili jsme se také s pravidly, která se musí na farmě dodržovat. Poté nás po celé farmě provedl kovboj, který nás seznámil s jejím chodem. Krmili jsme oslíky, kozy, prohlédli si ovečky, kravičky, ale i pávy, kteří se procházeli po dvoře. Nechybělo ani krmení telátek nebo prohlídka zemědělských strojů, do kterých jsme si mohli sednout a podívat se, jak vypadají i zevnitř. Následovala cesta do obce Březová, kde na nás již čekal Heroland. A protože už nám všem kručelo v bříšku, vrhli jsme se na grilované buřtíky. Aby nám alespoň trochu slehlo, nechali jsme se krásně namalovat na obličej a stali se z nás princezny, spidermani, piráti, kočičky atd. Skvělým zážitkem bylo příjemné osvěžení formou vodního rozprašovadla, pod kterým jsme běhali a „řádili“. Vyzkoušeli jsme si také veliké pískoviště, stavěli z velkých dřevěných kostek a jako správní piráti pluli na veliké pirátské lodi, kterou jsme prolézali od podpalubí až po stěžeň. Nakonec jsme si odpočinuli trochu na dekách, namlsali se nanuků, namalovali si malá dřevěná autíčka, která měla podobu policejních, hasičských a záchranářských vozidel. Pak jsme vyrazili zpět do školky.I když bylo velké horko, zvládli jsme den bez potíží snědli jsme a vypili, vše co bylo v batůžkách. Výlet se nám všem moc líbil a už teď se těšíme na příští rok! (Krupičková K.)
11. července 2017 | Fotogalerie

Hurá, prázdniny

Po deseti měsících usilovné práce přejeme všem našim žákům i jejich rodičům krásné prázdniny, resp. dovolenou. Užívejte sluníčka, odpočívejte, nabírejte tolik potřebné síly. Mějte stálý úsměv na tváři a hlavně na sebe buďte opatrní. A v září opět nashledanou. Vaše paní učitelky.
4. července 2017

Školní výlet na farmu Bláto a do Herolandu v Březové

Ve čtvrtek 22. června 2017 jsme si vyjeli společně s naší školkou na výlet. Nejprve jsme zavítali na farmu „Bláto“ u Uhlířských Janovic. Naučný program „Cesta mléka z pastviny až na stůl“, který si pro nás připravil tým lidí milujících svoji práci, byl velmi přínosný. Děti obdržely pracovní listy, pomocí kterých se mnohému naučily, např. pochopily výrobu sýra i jiných mléčných výrobků. Pozorovali jsme švýcarský skot na pastvě i v ustájení, který zde žije ve velmi příznivých podmínkách. Lidé z farmy se navracejí k přírodě, využívají však moderní technologie a pečují o zvířata s láskou. Dále jsme viděli ovce, kozy, páva, dojení koz a nejvíce děti zaujala exkurze v sýrárně. Poté jsme se přesunuli do zábavného parku „Heroland“ v Březové a skotačení mohlo začít. Nejprve jsme otestovali všechny atrakce – obří trampolíny, rozmanité prolézačky, skluzavky, houpačky, domečky. Nejvíce času děti strávily na pirátské lodi. Když jsme si pochutnali na grilovaných špekáčkách a občerstvili se v místním stánku, následovalo to nejlepší osvěžení tohoto slunečného dne – vodní hrátky, probíhání mezi kapkami vody i koupání ve vaničkách. Poté si děti nechaly namalovat rozličné ornamenty na obličej. Vyrobili jsme si s paní průvodkyní antistresové balónky a na závěr si ještě užili zábavu na ojedinělých herních atrakcích. Je až neuvěřitelné, kolik zážitků nám letošní školní výlet přinesl. (P. Tesařová)
4. července 2017

Předprázdninové vystoupení pro rodiče

Ve středu 14. června 2017 tělocvična naší školy zazářila létem. Děti uvedly diváky do pestrého programu písní “Chválím tě země má“. Následovala hra na flétnu, bloky básní jednotlivých ročníků. Pásmo oživily veselé rytmické sestavy. Všichni se zasmáli dětským vtipům, které nesmí na našich besídkách chybět. Všechny pobavily scénky „V kině“, „Léto“, „Školní den“ či „U psychiatra“. Velmi pěkné bylo představení našich čarodějek z prvního ročníku či reklama „Hvězdy Zanzibaru.“ Dojemnou atmosféru navodilo loučení s našimi páťáky, Annou Fišerovou a Václavem Kleinem. Rozloučili se s námi básněmi a písní „Pátá“. Anička překrásně a procítěně zazpívala píseň „Haleluja“, která všechny pohladila po duši. Na závěr zazněla píseň „Ahoj léto“, která navodila příjemnou prázdninovou atmosféru. Děti předaly svým blízkým veselá vlastnoručně vyrobená sluníčka a brána prázdnin se pootevřela. Děkuji všem za pomoc a podporu, hlavní dík však patří našim účinkujícím za krásné vystoupení, ve kterém bez ostychu předvedli, co všechno umí. (P. Tesařová)
4. července 2017

Cesta do pravěku

Druhý den, v pátek 9. června jsme vyjeli do Čáslavi s cílem navštívit Městské muzeum a především nově zpřístupněnou expozici „ Brána do pravěku“. Milá paní průvodkyně nás uvedla do kamenných sklepních prostor, kde jsme se cítili skutečně jako v pravěku. Nad předměty a nalezenými vykopávkami z našeho regionu, nám vyprávěla o období dávno minulém – jaký život v této době byl, co používali lidé za nástroje, z čeho stavěli obydlí, co se nosilo za šaty, čím se zdobili… Děti tak měly možnost vidět různé nálezy z období doby kamenné, železné i bronzové a to především z pohledu života zemědělců. Hodně zajímavá byla ukázka bohatého hrobu nebo ženský oděv z keltského období. Dalším zastavením byla expozice umělecko – průmyslová, expozice minerálů a pro děti nejzajímavější – přírodovědná. Zde dostaly testy s úkoly, kde na základě cílených otázek procházely vitrínky s vycpanými živočichy a zapisovaly svá zjištění - je-li netopýr savec, líhne-li se žralok z vajíček, kolik má přírodovědná expozice celkem všech exponátů apod. Podle zjištěných odpovědí nám školáci ostudu rozhodně neudělali a díky pečlivé prohlídce vycpaných živočichů se dozvěděli hodně zajímavého. Nastal čas na odpočinek, který jsme strávili v klidu přilehlé zahrady. V závěru si mohly děti v místní malé prodejničce nakoupit drobné suvenýry v podobě omalovánek, mapek, přívěsků, broušených kamínků apod. Co by to bylo za výlet, kdybychom nenavštívili alespoň jednu cukrárnu? Proto naše cesta vedla rovnou na zmrzlinu k Nešporům, dále do hračkárny a pak už jen na autobusové nádraží a hopem domů. I tento výlet bude patřit do našeho pomyslného seznamu velmi pěkných zážitků. (J. Domasová)
4. července 2017

Výprava za bílými jeleny

V týdnu, kdy vyrazili starší žáci na Lipno, jsme se s ostatními dětmi vypravili na dva výlety. Ve čtvrtek jsme vyjeli vláčkem do Žlebů, den poté do čáslavského muzea. Čtvrteční výlet započal srazem všech dětí na vlakovém nádraží, odkud jsme se společně přesunuli k lokálce, která nás bezpečně dopravila do Žlebů. Cesta byla náročnější. Společně s námi byly ve vlaku ještě dvě čáslavské školičky, takže mašinka „praskala ve švech“, ale i tak si naši školáci jízdu náležitě užili. Zvláště ti, co jeli vlakem úplně poprvé v životě. Při dojezdu na místo jsme prošli nádhernou zámeckou zahradou a po letmé prohlídce zámeckého okolí jsme šli do obory. Tam na nás již čekal a všechny mile přivítal bývalý žák naší školy – Ondra Pelikán, který má tento objekt na starosti a po celou dobu našeho pobytu v Obůrce se nám plně věnoval. Před samotným programem byl dostatek času, proto jsme jej využili k prohlídce zvěře v klecích a uzavřených ohradách. Viděli jsme tak výběhy s muflony, divočáky, daňky, siky, srnce a bílé jeleny. Dále například krocany, divoké kachny a další různé druhy ptáků - čápy, volavky, sovy, sokoly, orly, poštolku…Ještě jsme si zakoupili drobné občerstvení, některé děti využily zbývajícího času k otestování herních prvků na místním hřišti a už jsme spěchali na hlavní program. Čekala nás ukázka lukostřelby, kterou si také postupně vyzkoušely s menším či větším úspěchem všechny děti. Poté jsme se přesunuli na ukázku dravců, o kterých jsme se zároveň hodně dozvěděli…čím se živí, kolik rodí mláďat, v kolika týdnech se naučí létat a kam až daleko umí doletět, jak se dorozumívají apod. Děti si také mohly podržet na ruce opravdového sokola a vyfotit se s ním. Jedinečná byla možnost podívat se na krmení srnčí zvěře a býlích jelenů, kteří jsou raritou našeho regionu. Program byl ukončen ukázkami letů vybraných dravců. Při odchodu jsme si nezapomněli zakoupit suvenýry…pohledy, přívěsky, klíčenky a turistické známky. Následovala zpáteční jízda vláčkem, rychlý nákup nezbytných drobností v AAA a návrat linkovým autobusem. Tento výlet se dětem moc líbil. Přímý kontakt s přírodou, setkání s milými lidmi a pěkné počasí v nás zanechalo hezké vzpomínky. (J.Domasová)
4. července 2017

« Novější
Strana 2
Starší »