ZŠ & MŠ Krchleby - Vítejte

Zábavné odpoledne s maskami

Srdečně Vás zveme na Zábavné odpoledne s maskami, které se bude konat 17. 3. 2018 od 14.00 hodin v Hraběšíně. Těšíme se na Vás! Pokračování článku »
6. března 2018

Projekt "Média nás nepohltí, my jsme přece chytré děti"

Cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci učili zpracovávat, vyhodnocovat a využívat podněty přicházející z médií, která na nás všechny velmi intenzivně působí, aby dokázali pracovat s mediálním sdělením a sami jej vytvářet. V úvodu jsme si vysvětlili, co média jsou, jak na nás působí. Vytvořili jsme výstavku novin a časopisů různého typu – deníky, bulvár, odborné časopisy, dětské časopisy. Provedli jsme analýzu sdělení a posuzovali jeho pravdivost. Značnou část jsme věnovali reklamnímu sdělení a jeho vlivu na nás. Vyhledávali jsme reklamu v tisku, sledovali jsme reklamu na internetu, v televizi i rádiu. Žáci sami vytvářeli reklamní sdělení na přinesené předměty – polštář, hasicí přístroj, český porcelán a kosmetiku. Při tomto úkolu spolupracovali ve skupinách. Do projektu jsme částečně zapojili mladší spolužáky z I. třídy, když jsme prováděli dotazníkové šetření na téma školního stravování a anketu „Ovoce a zelenina do škol“. Výsledky jsme následně zpracovali do sloupcového diagramu, což žáky velmi bavilo. Naučili jsme se diagram sestavit, zanést potřebné údaje a z diagramu číst. Výsledky ankety byly velmi zajímavé: nejvíce žáků má v oblibě ovocné šťávy, nejmenší zájem je o blumy. V rámci českého jazyka jsme dotvářeli pohádkový příběh a následně jej zpracovali jako zprávu do tisku. Další den si každý z žáků vytvořil svůj osobní profil a vytvářel otázky pro rozhovor. Skupinovou prací vytvářeli žáci rovněž vlastní mediální sdělení ve formě plakátu. Práce byla velmi náročná, ale smysluplná. Děti pracovaly se zájmem, vzájemně se radily, aktivně hledaly různá řešení zadaných úkolů. Odvážíme se říct, že jsme odvedli velký kus práce, která nám pomůže orientovat se v mediálním dění kolem nás. (J. Olivová) Pokračování článku »
5. března 2018

Plánované akce v MŠ

PLÁNOVANÉ AKCE • 15. 3. 2018 – Den s předškoláky v ZŠ • 17. 3. 2018 – Zábavné odpoledne s maskami • 19. 3. 2018 – Přednáška Logopeda pro rodiče • 26. 3. 2018 – Divadlo Čáslav „Křemílek a Vochomůrka“ • 27. 3. 2018 - Vyšetření očí v MŠ • 9. 4. 2018 – Beseda se spisovatelkou Jitkou Vitovou pro předškoláky v ZŠ • 17. 5. 2018 – Přednáška pro rodiče – Červený kříž – první pomoc při úrazu dětí • 21. 5. 2018 – Divadlo Čáslav „Čarodějná pohádka“ • 24. 5. 2018 – Fotografování v MŠ • 31. 5. 2018 – Rodičovská schůzka + přednáška psycholožky PPP – „Agresivita dětí“ • 9. 6. 2018 – Olympiáda mateřských škol – letiště Zbraslavice • 9. 5. – 21. 5. 2018 - Zapůjčení herních prvků z Mas Lípa Zbraslavice z.s. Uzavření MŠ • 30. 3. 2018 – státní svátek – Velký pátek – MŠ uzavřena • 2. 4. 2018 – Velikonoční pondělí – MŠ uzavřena • 1. 5. 2018 – Svátek práce – státní svátek - MŠ uzavřena • 8. 5. 2018 – Den vítězství – státní svátek – MŠ uzavřena Pokračování článku »
1. března 2018

Taneční vystoupení "DO TRENEK"

V sobotu 3. února vystoupily nejstarší děti z MŠ na Sportovním plese v Paběnicích se svým tancem „DO TRENEK“. Překvapením pro všechny však byla spolupráce dětí s fotbalisty z Paběnic. Za tónů písně „Zelená je tráva“ nastoupily děti ruku v ruce s fotbalisty na taneční parket. Fotbalisté je dovedli na jejich místa. Následoval samotný tanec dětí, jenž měl velký úspěch. Za taneční výkon dostaly děti od pořadatele plesu - TJ Sokol Paběnice dárky, které jim předali fotbalisté, a pak opět společně za zvuků hudby odpochodovali ze sálu. Celé taneční vystoupení sklidilo velký aplaus. Děkujeme všem rodičům i fotbalistům, kteří se na tanečním vystoupení podíleli. (Krupičková K., Vlachová D.) Pokračování článku »
6. února 2018

Nové fotogalerie